Återstartstöd för föreningar och SDF

För att ge den skånska idrottsrörelsen den återstart som behövs för att locka barn, ungdomar och vuxna tillbaka till idrotten har RF-SISU Skåne tagit fram ett så kallat ”återstartsstöd” som är framåtriktat med fokus på att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

-Det ekonomiska stödet via RF-SISU Skåne är ett komplement till återstartstöd via SF (nationellt idrottsförbund) eller via kommunen, och skall vara ett ytterligare stöd till att nå de nationella effektmålen, säger Patrik Karlsson distriktidrottschef RF-SISU Skåne.

För att ta del av RF-SISU Skånes återstartsstöd ska insatserna vara framåtsyftande och ta sikte på att få tillbaka barn, ungdomar, ledare, funktionärer och andra eldsjälar till föreningen. Återstart skall göras i linje med gällande restriktioner för Coronapandemin.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/aterstartstodforforeningarochsdf

Posted in Nyheter.