Anmälan till Open Your Eyes to Malmö 26 september

Den 26:e september genomförs höstens Open Your Eyes To Malmö på Niagara, Malmö Universitet. Icke vinstdrivna idéburna föreningar/organisationer är välkomna att anmäla sig som utställare på detta evenemang.

Mer information finns här:
https://www.openyoureyes2malmo.se/anmalan-som-utstallare-till-oye2m

På Open Your Eyes To Malmö får Malmö Universitets studenter möjlighet att lära känna Malmös viktiga förenings- och organisationsliv. Det ger dem en chans att komma närmare Malmös hjärta. För föreningar/organisationer är det en chans att få nya aktiva och/eller volontärer.

 

 

Posted in Nyheter.