After School – skolsamverkan

Vill er förening vara med och göra skillnad för de barn som ännu inte hittat till idrotten?

Genom ”After school aktiviteter” vill RF-SISU Skåne bygga broar mellan skolor som tar del av Rörelsesatsning i skolan och idrottsföreningar. Ett utmärkt sätt att rekrytera nya barn och unga till er förening!

Samverkan med skolan, med rörelseförståelse som grund, ligger i linje med idrottens strategiska arbete mot 2025.

Mer information finns här

För frågor och intresse:
jenny.bjorkqvist@rfsisu.se
henrik.nilsson2@rfsisu.se

Posted in Nyheter.