Winnet Malmö – Introduktion till entreprenörskap och samhällsliv

NAD-aktiviteten har bidragit till språkträning, förbättrad hälsa och ökat kontaktnät som kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden och generellt i samhället.

Studiecirklarna som bedrivits innehöll svenskträning med fokus på kunskap som är viktig för ett fungerande vardagsliv i Sverige och för möjligheten att hitta vägar till utbildning och försörjning genom anställning eller företagande som bidrar till ökad jämställdhet.

Exempel på vad som har genomförts
Språkträning
Föreläsningar utifrån jämställdhetsmålen
Kvinnohälsa – vart vänder jag mig?
Samhällsorientering
Konsumentkunskap

Deltagarna har också haft möjlighet till nya kontakter genom att träffa medlemmar i Winnet Malmö som inte deltar i studiecirklarna men som har stora nätverk i Sverige. Flera av medlemmarna är egna företagare.

Om Winnet Malmö
Föreningen Winnet Malmö är en ideell kvinnoförening, politiskt och religiöst obunden som ska med sin verksamhet bidra med:

– att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
– att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
– att kvinnors och mäns insatser värderas lika

Föreningen ska bedriva opinion för att synliggöra villkor och hinder för kvinnor med utländsk bakgrund vid inträde på arbetsmarknaden. Föreningen ska genom att påverka och samarbeta med organisationer och myndigheter regionalt och lokalt, verka för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara.

Föreningen är medlem i riksförbundet Winnet Sverige som är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor.

Det finns ett stort behov inom regional utveckling och social hållbarhet av insatser som främjar integration och jämställdhet.