Malmöandan – Överenskommelsen Malmö

Samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor

Malmö stad beslutade 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare. Projektet finansierades under första tiden av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.

Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i denna samarbetsplan.

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade om samarbetsplanen den 13 juni 2018. I korthet innebär det att idéburen sektor nu får resurser att sätta igång arbetet med att förverkliga samarbetsplanen under 2018 och 2019. Arbetet är tänkt att i första perioden fortgå till 2022.
Läs samarbetsplanen här

Staden växer och andas mer och mer av samarbetsviljan med Malmöandan.
Vid årsskiftet har Malmöandans samordnare Linnéa Tingne och Ulf Bingsgård lämnat sina befattningar. Malmö Stad har tillsatt Tom Roodro som tidigare har varit verksam med uppstarten av Överenskommelsen och har erfarenhet om Malmöandan. Tills vidare svarar Ivar Scotte för samordningen från den ideella sidan.
Inom kort tas beslut av kommunstyrelsen om finansieringen för framtiden som ger oss möjligheten att växla upp det pågående arbetet med de fem utmaningarna.

Läs mer på hemsidan om Malmöandan 
Följ Malmöandan på facebook