Malmöandan – Överenskommelsen Malmö

Samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor

Malmö stad beslutade 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare. Projektet finansierades under första tiden av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor, mer om första tiden finns på Överenskommelsen Malmö

Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i denna samarbetsplan.

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade om samarbetsplanen den 13 juni 2018. I korthet innebär det att idéburen sektor nu får resurser att sätta igång arbetet med att förverkliga samarbetsplanen under 2018 och 2019. Arbetet är tänkt att i första perioden fortgå till 2022.
Läs samarbetsplanen här

Läs mer på vår hemsida om Malmöandan 
Följ Malmöandan på facebook