Malmöandan – Överenskommelsen Malmö

Samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor

Malmö stad beslutade 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare. Projektet finansierades under första tiden av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.

Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans.

Parterna i Malmöandan har tagit fram och beslutat om en ny samarbetsplan för Malmöandan.
Samarbetsplan Malmöandan 2021-2026

Malmö Stad har tillsatt en samordnare och samordare för idéburen sektor är Verenice Bengtsson.

Läs mer på hemsidan om Malmöandan 
Följ Malmöandan på Facebook  och LinkedIn