Öresundsprojekt

oresundsprojektlogo

Förening Øresund – möten & möjligheter i regionen!
Ett projekt med mål att utveckla och förbättra förutsättningarna för ett gränsöverskridande engagemang och föreningssamarbete i Øresundsregionen.

Förening Øresund arbetar mellan år 2005-2007 med flera viktiga föreningsutvecklingsfrågor. En kartläggning av föreningars möjligheter till regionalt samarbete. Detta arbete avslutades hösten 2005 och ligger till grund för olika föreningsarrangemang runt om i regionen under resten av projektperioden. Ladda ner rapport och läs mer om aktiviteter på www.oresund.com

Att utveckla mötesplatser – främst genom en digital mötesplats där frivilliga och föreningar kan mötas, samt synliggöra föreningslivets möjligheter på lokala mötesplatser – bibliotek, kulturhus, festivaler mm. På projektets hemsida, www.oresund.com finns spännande artiklar och nyhetsbrev, rådgivning och vägledning till regionens föreningar och goda exempel på samarbete över Sundet.

Folkuniversitetet och Köpenhamn Kommun står bakom projektet tillsammans med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Malmö stads Fritidsförvaltning, Øresundskomiteen, MIP, MISO och Øresund Network AB. Förening Øresund delfinansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Interreg IIIA – Øresundsregionen. Dessutom finns det flera samverkanspartners på båda sidor av Öresund – t ex DGI, DIF Storköpenhamn, DUF, Skåneidrotten, olika bildningsförbund, nätverk och bibliotek.

Tolv tips