Intyg.se

intyg_logo

Äntligen ett Intyg och CV för ideellt engagemang!
MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, har länge arbetat med att uppmärksamma och värdesätta lärandet i ideellt engagemang. Ett första steg i arbetet har varit att ta fram ett intyg riktat till föreningar och ideellt verksamma. Intyget är utformat så att det lätt passar in och känns igen av t ex arbetsgivare och utbildningssamordnare.

På hemsidan Intyg och CV kan du ladda hem intyget för ideellt engagemang när ni skall dokumentera personens förtroende-, ledar- och funktionärsuppdrag. Dessutom kan du ladda hem en CV för ideellt engagemang, som ett komplement till sin vanliga CV, där du kan sammanställa olika uppdrag och utbildningar mm.

Inspirerande intyg