Integration i förening Projekt

integrationiforening-150x150Att genom föreningslivet underlätta introduktionen och integrationen för nyinvandrade i det svenska samhället.
Verksamheten startade som ett projekt 2007 av Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation – MIP i samverkan med Malmö Idrottsföreningars Samorganisation – MISO med stöd från Malmö stad.
MIP & MISO har sedan 2008 fortsatt med verksamheten med stöd av och i samverkan med Malmö stad.

Bakgrund
Många nyinvandrade har lite kontakt med svenskar och nästan inga möjligheter att prata svenska utanför skolan. Ett sätt att träffa andra människor och skaffa nya vänner är att engagera sig i en förening. Men det kan vara svårt för nyanlända flyktingar och andra invandrare som deltar i kommunens olika introduktionsprogram att hitta rätt i föreningslivet och ta första steget till en föreningskontakt. Den svenska föreningsmodellen är okänd för många nyanlända. Projektet är tänkt som en ”dörröppnare”.

Målgrupper och mål
Verksamhetens målgrupper är SFI elever samt ideella föreningar. Under 2011 har vi även ytterligare riktat in oss till lärarna i SFI klasserna och utbildningssamordnare
Metod
De föreningar som engagerar sig i projektet ska rekrytera kontaktpersoner bland sina medlemmar. Dessa kontaktpersoner skall ge de nyinvandrade stöd på olika sätt samt introducera dem i föreningens verksamhet. I matchningen mellan den nya malmöbon och föreningen och dess kontaktperson kommer en viktig utgångspunkt att vara de gemensamma fritids- eller idrottsintressena.
Information i föreningskunskap ges till SFI eleverna. För många nyanlända är den ”Svenska föreningsmodellen” okänd. Eleverna får sedan ange sitt/sina intressen och koordinatorn försöker hjälpa personen finna lämplig förening. Även matchning av SFI elevernas barn och anhöriga görs.
Föreningsinformatörer har utbildats för att verka ute i SFI klasserna.

Resultat under 2007
• 650 SFI-elever har fått föreningsinformation i höst (ca 250 elever under våren).
• Ett antal personer har fått kontakt med en förening – själv eller för sina barn.
• Ett informationsmaterial för föreningsinformation har producerats.
• En utbildning av föreningsinformatörer har skapats.
• 5 föreningsinformatörer har utbildats.
• Kontakt har etablerats med SFI-utbildarna.
• 50-tal föreningar har anmält kontaktpersoner.
• Nätverk för integration har bildats.

Slutrapport