Frivilligcentra Malmö

ny-frivilligcentra-logo-jpg-300x57

Kommunstyrelsen har beslut om och beviljat resurser till att starta ett föreningsdrivet Frivilligcentra i Malmö. MIP och Sociala Resursförvaltningen har tecknat ett samarbetsavtal avseende försöksverksamhet om etablering av Frivilligcentra Malmö. Detta sker i projektform till december 2012. Frivilligcentra Malmö är en länk som ska skapa möjligheter för föreningar, stadsdelar och frivilliga krafter att hitta varandra och tillsammans skapa social samvaro för äldre. Frivilligcentra är också ett kunskapscentra för ideellt engagemang i Malmö! Läs mer under www.frivilligcentra.se