Frivillig.se

Frivillig.se var en mötesplats för de som ville göra en insats och de föreningar som söker frivilliga.

Frivillig.se lanserades år 2004 och fick sitt ursprung med Förening Øresund – ett projekt som arbetade för att förbättra förutsättningarna för gränsregionalt föreningssamarbete i Öresundsregionen. Frivillig.se hade en systersida som heter Frivillige.dk. Huvudman för Förening Øresund var Folkuniversitetet Syd tillsammans med Københavns Kommune, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Malmö stad, Øresundskomiteen och Øresund Network AB. Som aktiva samarbetspartners till projektet fanns MIP – Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, MISO – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, Skåneidrotten samt ett antal danska organisationer. Förening Øresund avslutades 2007 och då övergick det administrativa ansvaret till MISO och MIP som var de drivande parterna under flera år.

År 2008 hade 428 föreningar registrerat sig sedan starten och totalt fanns 499 uppdrag presenterade.

År 2009 inleddes ett samarbete med Skåneidrotten kring att få fler presenterade uppdrag på frivillig.se genom Idrottsfrivillig.se – en service till idrottsföreningar.

Frivillig.se var aktiv och fungerade som en förmedlingsplats för ideella engagemang fram till 2015 då den lades ner.

Under 2018 kom en förfrågan från Svenska Röda Korset till Malmö Idrottsföreningar Samorganisation om att få överta domänen frivillig.se för att i sin verksamhet organisera sina frivilliga. MISO beslöt att donera domänen till Svenska Röda Korset och är glada över att frivillig.se kan fortsätta fylla en viktig funktion.