Policy på riktigt

Vill er förening få stöd i ert likabehandlingsarbete?
Malmö mot Diskriminering är en ideell förening och en antidiskrimineringsbyrå. Vi ger råd och stöd till enskilda personer, och stödjer också organisationer i deras förebyggande och främjande arbete för likabehandling. Vi är baserade i Malmö, men har hela södra och östra Skåne som upptagningsområde.

Vi söker nu medel för att stödja 10 skånska föreningar i deras arbete med policydokument och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier. Vilket arbete ni väljer inom varje organisation och hur mycket tid ni avsätter väljer ni själva. Det kan vara att ta fram ett nytt dokument och nya rutiner, att revidera existerande dokument och inte minst hur detta förankras hos era deltagare eller anställda. Vi kommer att arbeta i en grupp av föreningar tillsammans och träffas fyra gånger under ett år.

MmD finns med som processtöd och handledningsstöd i hela den här processen, och erfarenhetsutbytet och stödet deltagarna sinsemellan brukar ofta vara minst lika värdefullt. Själva arbetet gör varje deltagare inom sin organisation. Deltagandet är kostnadsfritt.

Om ni är intresserade av att delta, eller bara har frågor, är ni varmt välkomna att höra av er till oss som kommer att driva projektet: jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se 

Vi behöver svar senast den 20/9

 

Posted in Nyheter.