Förtroendevalda 190517

Ordförande

Tommy Theorin
Tommy Theorin
tommy@ipraktiken.se
Ansvarsposter:
– Representant i Fritidsnämndens dialoggrupp
– Jurymedlem i Malmö stads Idrottspris
– Jurymedlem i Årets förening och Årets eldsjäl
– Jurymedlem i Walk of Fame

Vice ordförande

Kristin Kringstad
Kristin Kringstad

kriskringstad@hotmail.com
Ansvarsposter:
– Representant i fritidsförvaltningens referensgrupp
– Representant i Fritidsnämndens dialoggrupp (ersättare)
– Jurymedlem i Årets förening och Årets eldsjäl

Kassör

Pehr Malmström
Pehr Malmström
malmen41@icloud.com
Ansvarspost:
– Representant i Fritidsnämndens dialoggrupp

Sekreterare

Linda Liljedahl
Linda Liljedahl
linda_liljedahl@hotmail.com
Ansvarspost:
– Jurymedlem i Årets förening och Årets eldsjäl (ersättare)

Ledamot


Katarina Olsson
katarina@malbas.com

Ledamot


Johnny Neldeborn

johnny@neldeborn.se

Ledamot


Lena Videkull
lena@fcrosengard.se
Ansvarspost:
– Jurymedlem i Walk of Fame

Ledamot


Johan Gustavsson

johan.gustavsson@malmokappsim.se

Ledamot


Sören Busk

soren.busk@telia.com

Hedersordförande

Leif Almö
Leif Almö
almo@scandnet.com

Hedersledamöter

Lars Johnsson
lasse@mai.se

Bertil Jönsson
bror.bertil@tele2.se

Revisorer

Evald Fridén
evald@skanskhandboll.se

Per Tegsved
per@tegsved.se

Revisorssuppleant

Niklas Andersson
ekebeckshult@live.se

Valberedning

Paul Alfons (ordförande)
paul.e.alfons@gmail.com

Karin Heri
karin.heri@mff.se

Lasse Twetman
lasse.twetman@gmail.com