Cafékvällar

Vid cafékvällarna behöver personerna som har en funktionsvariation ibland hjälp med en del praktiska saker, vilket besökarna hjälper till med. Detta skapar en chans att knyta ännu närmre band med andra personer.
Förutom att aktiviteten är språk- och nätverksfrämjande, så finns även en möjlig grund till ett engagemang som volontär.

Syfte
Deltagaren har fått ett socialt sammanhang i Mentala Nätverket Skåne samt möjlighet till att skapa ett nytt nätverk. Prioritering har varit deltagande i aktiviteten. Men möjligheten har även funnits för att vara en hjälpande hand till de personer som behöver det, om deltagaren har önskat det.
Språkträning under aktiviteten genom de diskussioner som företas, men även i de fall personen spelar spel eller arbetar med hantverk samt hjälper annan besökare i verksamheten.

Om Mentala Nätverket Skåne
Mentala Nätverket Skåne finns till för personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin samt för deras anhöriga. Vi ger stöd, tillvaratar medlemmarnas intressen och sprider information för att öka förståelsen och respekten för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.