Att vara kvinna i Sverige

Lyssnare Utan Gränser
Lyssnare Utan Gränser är en ideell förening som skapar inspirerande och utvecklande möten
och samtal mellan människor. De använder en metod för respektfullt lyssnande som kan
användas av alla sorters människor. De har erfarenhet av att många nyanlända tycker om att få
tänka och prata med andra samt ingå i den trygga stämning som uppstår.

Aktiviteten
Genom NAD erbjuder de nyanlända kvinnor möjligheten att med varandra samtala
om kvinnors rättigheter i Sverige och få möjligheten att reflektera över sin egen situation.
Samtalen kommer att ske både parvis och i grupp. Lyssnare Utan Gränser kommer att ge information om och
diskutera hur jämställdhet fungerar i Sverige.

Syfte
Att nyanlända kvinnor lär sig mer om kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige och får
reflektera över dessa utifrån sin egen situation.
Kvinnorna får möjligheten att träna sina språkkunskaper, att höja sin psykisk hälsa och ett
större socialt kontaktnät, både via gruppen och genom att kunna fortsätta delta i Lyssnare utan
gränsers aktiviteter.