Storstadssatsning

storstad

Storstadssatsningen visar att föreningslivet är en integrationsarena som med nya metoder drog till sig icke föreningsaktiva barn och ungdomar. I MISOs Storstadssatsning ingick fyra delprojekt: Föreningskul, Föreningsvalet, Vägvisare och Zebra.

Satsningen genomfördes i fyra stadsdelar. Dessa är Lindängeskolan i Fosie, Kroksbäcksskolan i Hyllie, Rosengårdsskolan i Rosengård och Sofielundsskolan i Södra Innerstaden. Satsningen ville bryta segregationen genom att finna nya metoder för den ickeföreningsaktive att gå med i en förening.

Satsningen fick stor genomslagskraft där över 25 föreningar medverkade med föreningsledd verksamhet i anslutning till skoldagens slut.

Vid en undersökning visade det sig att mer än var fjärde som deltagit i nybörjarverksamheten även började i en förening. Vid de skolor som föreningslivet anställde vägvisare lyckades satsningen nå barn och ungdomar långt över förväntan. Under åren 2000-2002 hade vi 3 627 aktivitetstimmar med 23 264 deltagare, som deltagit vid ett eller flera tillfällen.

Utvärderingsrapport: Storstad