Projekt Hattrick

hattrick

Projekt Hattrick var en EU-Mål3 satsning inom idrottsrörelsen i Malmö.
Projektets målsättning var att deltagande ungdomar under 22 veckor skulle öka sin allmänna kunskap samt utöka sitt nätverk för att bättre kunna “ta för sig” på arbetsmarknaden. 8 av 14 fick annan sysselsättning. Vilket visar på att idrottsföreningarnas nätverk leder till arbete eller praktik.