Öresundsprojektet FRIngo

Fringowww

Öresundsprojektet FRIngo
-ett föreningssamarbete i Öresundsregionen

Öresundsprojektet arbetar under perioden 2002-2004 för att förbättra och utveckla kontakter mellan alla dem som arbetar i frivilligsektorn i Öresunds-regionen. Upptäck möjligheterna på andra sidan sundet och stimulera föreningslivets framtid!

Tillsammans med det unika föreningslivet i Sverige och Danmark, vill projektet öka integrationen i Öresundsregionen och vara ett forum för utveckling av föreningslivet. Projektet arbetar med utbyte, information, utbildning, demokratifrågor, uppslag, turism, synliggörande och kartläggning av hinder & barriärer med mera.

Allt om projektet hittar du på den kompletta portalen www.oresund.com där finner du mer än föreningsliv.

Konferensdokumentation

Vägledning FRIngo