Nätverk Social Ekonomi Skåne

socialekonomi_logo

MIP har som projektägare tillsammans med andra visionära aktörer undersökt möjligheterna med att bilda ett brett nätverk med social ekonomi i Skåne. Projektet gjorde ett utmärkt förarbete. Projektet genomfördes under 2005 med stöd från ESF-Rådet lokalt projektstöd.

Parallellt med nätverksprojektet genomfördes ett kartläggningsarbete där MIP var en av parterna.

Programförklaring