Megakul

Megakul är en satsning på äldre ungdomar där fler ska hitta till sin mötesplats. Det kan vara idrott, kultur, musik och allt annat positivt som finns bland Malmös föreningar eller andra offentliga mötesplatser. Alla äldre ungdomar i Malmö känner inte till det fantastiska utbud som finns i Malmö bland stadens alla mötesplatser.

Kärnan i verksamheten är föreningsvägledare som har en bred kunskap om Malmös föreningsliv. Föreningsvägledaren vänder sig både till individer eller grupper när vägledning erbjuds. Mestadels finns föreningsvägledaren på stadens gymnasieskolor (framförallt IV-klasser) för att berätta om fritidsutbudet och föreningsliver för olika skolklasser. Vi erbjuder att på initiativ av ungdomar hitta till den mötesplats som ungdomar söker efter. Dessutom arbetar Megakul med utbildningsinsatser för aktiva, föräldrar, ledare och föreningar.

Kort sagt vill Megakul ta all den outnyttjade potentialen som finns i form av människor från hela världen för att på så sätt tillföra massor av nytt till det fina föreningsliv som redan finns. Bakom Megakul står Skåneidrotten, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO), Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) och Malmö stad.

Med passion finner vi nya vägar så att äldre ungdomar hittar någon av de många mötesplatser som finns i Malmö.

Megakul boken