Integrationsprojekt

Integrationsprojektet visade att föreningslivet är en integrationsarena.
Integrationsarbetet är mycket viktigt och en naturlig del för föreningslivet.
Projektet arrangerade utbildning för integrationsambassadörer, konferensen – föreningslivet som integrationsarena, seminarium – idrotten i framtiden och visionskonferens – integration vad kommer sen?

Sammanställning integrationsprojekt