I rörelse

Svenska ESF-Rådet gav oss i uppdrag att ta fram ett vägledningsmaterial för ideella föreningslivet, det första av sitt slag i Sverige. En arbetsgrupp arbetade intensivt med materialet, som testades tillsammans med över 100 föreningsanställda i Malmö. Resultatet blev “i rörelse”. Välkommen och ladda ner material för att analysera behovet av kompetensutveckling i föreningen. Undersök om eventuellt stöd kan ges från ESF-Växtkraft, så att analysen kanske även kan bli av.

I rörelse