Föreningsakuten

Projektet startade i juni 2020 och var en samverkan mellan Malmö Ideella och MISO med stöd från MKBfastighet. Syftet har varit att fånga upp föreningarnas behov i Malmö samt gemensamt och med andra aktörer lösa problem och utmaningar som föreningarna har, särskilt under den pågående coronakrisen.

Föreningsakuten erbjöd mötesplatser, stöd och rådgivning, kurser och kompetensutveckling samt digitala resurser och hade sin bas på Nobelvägen 21 i Malmö.

Projektet avslutades den 31 december 2020.

Slutrapport Föreningsakuten 2020