Förenade krafter

Väx med Förenade krafter
Vi inleder ett flerårigt projekt, som ger nya möjligheter till föreningen. Som första steg är vi inne i något som kallas för mobiliseringsfasen, vilket innebär att alla medlemsföreningar erbjuds vara med som vill stärka upp eller utveckla föreningen med ny kraft. Vi jobbar med devisen ”Rätt person till rätt förening”. Detta är ett erbjudande som innebär att ni får kostnadsfri handledarutbildning av oss.

Information om fas 3
Arbetsförmedlingen har en ny målsättning; att utveckla samarbetet med den idéburna sektorn som en av de nya arbetsmarknaderna. Syftet med fas 3 är att erbjuda personer, som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att personen så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete. Sysselsättning i fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte hinner med och som höjer kvalitén i verksamheten. Föreningen betalar inga löner, avgifter eller försäkringar. Föreningen får 225:-/dag och person för att täcka handledarkostnader med mera. Varje sysselsättningsperiod får pågå i högst två år och den arbetssökanden ska under denna tid fortsätta att söka arbete.

Information om Förenade krafter
Förenade krafter är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, MISO, MIP och Arbetsförmedlingen.

Projektet har börjat med att undersöka vilka idéer föreningen har om framtida behov och/eller om behov som inte utförs idag. Nästa år påbörjar vi handledarutbildningen under förutsättning att Svenska ESF-Rådet beviljar fortsättning av vårt projekt. Handledarutbildning är en del av vår kompetensplattform. En annan del av projektet är att vi skall stärka upp personen innan placering sker hos en förening, rätt person till rätt förening.

Föreningen talar om vilka sysslor som behövs utföras och vi föreslår lämplig kandidat som skall utföra dem. För att det skall bli möjligt, så måste föreningen ha handledare. Vår skräddarsydda handledarutbildning kommer pågå till 30 juni 2011.

Mer information kontakta
Vi har besökt nästan 100 av våra medlemsföreningar, men det är inte alla. Vill ni bestämma träff med vår projektledare, för att diskutera vilka sysslor ni behöver hjälp med i föreningen, så kontakta Kenneth Mårtensson.

I december 2011 avslutades Förenade Krafter. Projektet startades för tre år sedan, där idén bakom var att testa en modell som skulle få både arbetslösa i fas 3 och föreningslivet att växa.

Hur det gick till slut finns det lika många åsikter om som det finns deltagare, och många av dem kommer själva till tals i projektets fina pocketbok som man kan läsa här online, En fas i livet issuu.com/forenadekrafter