Miljonsatsningar på idrotten för att minska segregationen

Segregationen och klyftorna i Sverige har under de senaste åren ökat. För att minska segregationen vill regeringen möjliggöra för ökade aktiviteter i socialt utsatta områden. Därför satsar regeringen 14 miljoner kronor årligen till idrottsföreningar i de mest utsatta områdena.

– Regeringen har ett stort förtroende för idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen kan göra avgörande insatser för att skapa aktivitet och meningsfull sysselsättning i socialt utsatta områden. Med de här satsningarna vill vi att människor ska få ta del av idrottens unika förutsättningar att bygga broar, skapa gemenskap och bidra med glädje. Samtidigt är det också en chans för idrottsrörelsen att bli fler; både deltagare och ledare, säger idrottsminister Gabriel Wikström.

Satsningen på socialt utsatta områden är långsiktig med 14 miljoner kronor årligen 2018-2019 och 18 miljoner kronor årligen 2020-2025.

Läs mer här: www.regeringen.se