Inbjudan till remissmöte

Till våra medlemsföreningar

MISO har sedan något år arbeta för att det ska komma tillstånd en överenskommelsen mellan idéburna Malmö och Malmö stad

Överenskommelse, där vi sammanfattar och kommer överens om varför och hur vi ska göra det – samarbeta bättre framöver. Det kommer också tas fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att på kort och lång sikt utveckla förutsättningar och förmåga att tillsammans skapa mervärde för Malmöborna.

Nu bjuder vi in till remissmöten:

Tid
19 januari: 17.00-20.00
10 februari: 09.00 – 12.00

Plats
Kockum Fritid – Det bjuds på fika. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan
Sker vid den här länken

Mer information
Malmöandan remissmöte inbjudan
Överenskommelse utkast remiss