Koll på Stan

“Koll På Stan“ är en ABF studiecirkel som är designad av ledarna Matti Larsson och Nihal Ragab. Nihal och Matti har utvecklat Koll På Stan genom Giraffa i Staden där de arbetar med att ta fram olika pedagogiska aktiviteter och material inom miljö och integration.

Deltagarna har under våren fått besöka: ABF; Moderna Muséet, Röda Korset; Yalla Sofielund; Gro’ Up (mathus); Stadsbiblioteket. Vid dessa tillfällen har deltagarna fått möjlighet att träna vardagssituationer och språk “på riktigt”, upptäcka staden de bor i och möta andra nyanlända svenskar och etablerade svenskar.
Dessutom har deltagarna fått göra en genomgång av sina kunskaper (jag kan) och vad de vill göra (jag vill kunna) med fokus på:
Utbildning; Mitt sociala liv; Jobb; Jag kan/är bra på/vill bli bra på att; Fritidsintresse
Några har fått hjälp och stöd till att komma vidare genom handledning.

Deltagarna tyckte att aktiviteten var mycket bra och att det har hjälpt till självförtroendet med att våga prata svenska. Uppskattat att ha talat mycket svenska. En av deltagarna uttryckte detta i aktiviteten: ”Jag träffade människor och svenskar”.

Några bilder från första träffen den 17/1, som hade huvudfokus på riktning och hur du frågar efter vägen:

Läs ett reportage från våren 2017