Publikationer

Här hittar du användbara dokument (pdf) som kan vara till hjälp för er förening.

Dags för stadgar
Tips till såväl nybildad som etablerad förening.
Dags för stadgar
Malmö Ideellas och MISOs stadgemall

Förtroendevald i en ideell förening
Dokument som förklarar de förtroendevaldas olika roller.
Förtroendevald i en ideell förening

Dags för årsmöte
Tips och checklista till föreningens årsmöte.
Dags för årsmöte

Dags för ekonomi
Dokumentet är brett och täcker stora delar av föreningens ekonomi och kan fungera som en kunskapsbank.
Dags för ekonomi

Dags för anställd
Dokumentet är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar.
Dags för anställd

Föreningslivets ordlista
Föreningslivets ordlista

Kvalitet i förening
Kvalitet i förening

Socialt bokslut
Socialt bokslut

I rörelse
I rörelse

Bli medlem broschyren på olika språk
Bli medlem
Fler språk:
Arabiska
Bosniskakroatiskaserbiska
Franska
Persiska
Polska
Rumänska
Ryska
Spanska
Tyska

English Volunteer And Engagement Guidebook – Malmö, Autumn 2015
English Volunteer And Engagement Guidebook