Publikationer

Här hittar du användbara dokument (pdf) som kan vara till hjälp för er förening.
Dokumenten får användas fritt. Tänk dock på att de är under ständig uppdatering. På denna sida finns alltid den senaste versionen.

Dags för stadgar
Tips till såväl nybildad som etablerad förening.
Dags för stadgar
Malmö Ideella och MISOs stadgemall

Dags för årsmöte
Tips och checklista till föreningens fysiska eller digitala årsmöte.
Dags för årsmöte

Dags för möte
Tips om kallelse, dagordning och protokoll
Dags för möte

Dags för ekonomi
Dokumentet är brett och täcker stora delar av föreningens ekonomi och kan fungera som en kunskapsbank.
Dags för ekonomi

Dags för anställd
Dokumentet är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar.
Dags för anställd

Förtroendevald i en ideell förening
Dokument som förklarar de förtroendevaldas olika roller.
Förtroendevald i en ideell förening

Valberedning i en ideell förening
En guide genom valberedningsårets olika faser med många tips
Valberedning i en ideell förening

Föreningslivets ordförklaring
Föreningslivets ordförklaring

Bli medlem broschyren

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på sju olika språk: Svenska, Arabiska, Engelska, Franska, Pashto, Persiska och Somaliska.
Bli medlem-broschyren
Beställning av egen produktion (text baksida) görs hos tryckeriet blimedlem@exakta.se

Separata språk:
Arabiska
Engelska
Franska
Pashto
Persiska
Somaliska
Svenska