Överenskommelsen Malmö

Malmöandan – Överenskommelsen Malmö.
Samverkan  mellan  Malmö stad och idéburen sektor.

Malmö stad beslutade 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare. Projektet finansierades under första tiden av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor, mer om första tiden finns på Överenskommelsen Malmö

​I mars 2016 beslöt kommunen att processen skulle ledas vidare av två samordnare och ett processtöd, samt en arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter och föreningslivet. Tanken är att arbetet ska leverera ett slutdokument under 2017.

Läs mer på vår hemsida om Malmöandan 
Följ Malmöandan på facebook 

Samordnare:
Lari Pitkä-Kangas
Lari.pitka-kangas@mip.org.se
Mobil: 0708-653608