Överenskommelsen Malmö

Malmöandan – Överenskommelsen Malmö.
Samverkan  mellan  Malmö stad och idéburen sektor.

Malmö stad beslutade 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare. Projektet finansierades under första tiden av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor, mer om första tiden finns på Överenskommelsen Malmö

I mars 2016 beslöt kommunen att processen skulle ledas vidare av två samordnare och ett processtöd, samt en arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter och föreningslivet.

Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i denna samarbetsplan.

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade om samarbetsplanen den 13 juni 2018. I korthet innebär det att idéburen sektor nu får resurser att sätta igång arbetet med att förverkliga samarbetsplanen under 2018 och 2019. Arbetet är tänkt att i första perioden fortgå till 2022.

Läs mer på vår hemsida om Malmöandan 
Följ Malmöandan på facebook 

Kontakt:
Linda Attin
linda.attin@miso.se
0707-49 39 21