Bli medlem broschyren

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på sju olika språk: Svenska, Arabiska, Engelska, Franska, Pashto, Persiska och Somaliska.
Bli medlem-broschyren
Beställning av egen produktion (text baksida) görs hos tryckeriet blimedlem@exakta.se

Separata språk:
Arabiska
Engelska
Franska
Pashto
Persiska
Somaliska
Svenska