Integrationsarbete

Integration är en av de frågor som MISO driver och vi samverkar med Malmö Ideella i projekten:

Engagemang i Malmö
En satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, NAD
Verksamheten är en del av Partnerskap Skåne som en del av Länsstyrelsens uppdrag att verka för kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända.


Team Inkludering

Bli medlem broschyren
Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på sju olika språk: Svenska, Arabiska, Engelska, Franska, Pashto, Persiska och Somaliska.

LÖK-etablering, en lokal överenskommelse för etablering i Malmö
MISO är en av de signerade parterna i LÖK-etablering, en lokal överenskommelse för etablering i Malmö . MISO har under ett par år deltagit vid arbetsgruppens möten och deltagit utifrån det idéburna perspektivet.

Idéburen sektor är en part i denna betydelsefulla överenskommelse gällande nyanlända. Vår representant på mötena är vår konsulent Linda Attin.

Parterna i denna överenskommelse är: Arbetsförmedlingen, Servicekontoret, Malmö stad – Arbetsmarknads- och socialförvaltning, Malmö stad – Vuxenutbildningsområdet, Malmö stad – Invandrarservice, Malmö stad – Förskoleförvaltningen, Region Skåne, Malmö Ideella samt MISO.