Integrationsarbete

Integration är en av de frågor som MISO driver och vi samverkar med Malmö Ideella i projekten:

Engagemang i Malmö
En satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, NAD
Verksamheten är en del av Partnerskap Skåne som en del av Länsstyrelsens uppdrag att verka för kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända.

Bli medlem broschyren
Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på sju olika språk: Svenska, Arabiska, Engelska, Franska, Pashto, Persiska och Somaliska.