Informationsmöte om TIA 19 april 2017

Onsdagen den 19 april kl 9-12 bjuder Länsstyrelsen Skåne i samverkan med NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne in till ett möte om möjligheten att söka statsbidrag för tidiga insatser riktade till asylsökande (TIA).

Medlen ska användas till att finansiera befintlig eller ny verksamhet inom idéburen sektor som syftar till att främja asylsökandens hälsa, att asylsökanden lär sig svenska eller att asylsökanden lär sig om svenska samhället.

Vi kommer under mötet att få information från Länsstyrelsen kring ansökningsförfarandet, höra hur andra organisationer arbetar, nätverka och diskutera målgruppens behov med andra som jobbar med liknande frågor.

Alla idéburna organisationer som har, eller funderar på att starta, verksamhet för asylsökande är välkomna. Sprid gärna inbjudan i era nätverk. Mötet hålls på Ängeholmsgatan 1a i Malmö. För att vi ska kunna planera lokal och fika är det bra om ni anmäler er senast 11 april på länken. https://simplesignup.se/event/93664¨