Bidragsinformation

I ett första skede kommer Länsstyrelsen Skåne att fördela 8 miljoner till verksamheter som arbetar inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. I första hand kan medel för verksamhet sökas av ideella föreningar och trossamfund. Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer. Sista dagen för ansökan är 11 maj.
Mer information och ansökningshandlingar hittar du här