NAD Etablering

Nätverket – Idéburen Sektor Skåne driver ett projekt som heter Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, NAD. Projektet är en del av Partnerskap Skåne som är länkad till Skånes Regionala Överenskommelse RÖK – samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare.

Syftet med NAD Etablering är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för en nyanländ persons etableringsplan. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. Under 2012 arbetade en processledare med att i nordöstra Skåne hitta en form för NAD och 2013-2014 utvecklades en metod för ett fortsatt arbete. Hösten 2014 beslutade Region Skåne att bevilja medel för en uppskalning och utveckling av projektet. Vilket innebär att fram till 2016 kommer 4 regionala föreningssamordnare (från olika idéburna organisationer) arbeta tillsammans med processledaren och 4 handläggare från Arbetsförmedlingen för att få till föreningsaktiviteter för nyanlända i etableringsplanen.

En föreningssamordnare, som representerar idéburen sektor, ansvarar för arbetet med NAD i Malmö. Arbetet som föreningssamordnare går ut på att kontakta föreningar i Malmö för att undersöka intresset av att ta emot nyanlända till sin verksamhet. Föreningssamordnaren träffar därefter Arbetsförmedlingens kontaktperson, som med hjälp av sina kollegor har hittat personer med något eller flera behov utifrån stärkande av sina sociala nätverk, övande av svenska språket och förbättrande av sin hälsa och som utifrån sitt intresse önskar bli en del av föreningslivet. Dessa personer försöker Föreningssamordnaren och Arbetsförmedlingens kontaktperson matcha till en förening som uppfyller något av de 3 behovs-kriterierna och utifrån personens intresse. Personen ska delta i en aktivitet minst 3 gånger, men det kan också pågå upp till 15 gånger.

Personen får en möjlighet att utveckla sitt språk, sin hälsa och sitt sociala nätverk. Föreningen får möjlighet att utöka sin medlemskrets, samt att utveckla verksamheten genom nya tankar och idéer.

Är ni intresserade av att veta mer om projektet och kanske också intresserade av att hålla i en NAD-aktivitet, kontakta föreningssamordnare:
nad@malmoideella.se
0729-99 83 77