Vi ska stödja varandra

Hadil och WalaHadil Kassem, 32 år och Wala Ismail, 26 år har deltagit i Lyssnare Utan Gränsers NAD-aktivitet: Kvinnogrupp – Samtal och information om kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige. Vi ställde lite frågor om vad de tar med sig från denna aktivitet.

”Nya ord. Nya positiva saker” är svaret vi får när vi ställt frågan om de har lärt sig nya ord/begrepp. Detta efter att de svarat ett rungande ja på frågan om de fått möjlighet att träna svenska.

När vi diskuterar om vad de har lärt sig på aktiviteten så lyfter de främst att de har blivit mer bekväma med att prata om saker som de vanligen inte vågar prata om inför andra. Att säga ja eller nej är något som de också uttrycker som viktigt, samt att stödja varandra som kvinnor.

Hur tycker de då att den här aktiviteten skiljer sig från andra aktiviteter i etableringsplanen? Den största skillnaden tycker de är att de i denna aktivitet fått lära sig att förstå samhället bättre och framförallt hur det fungerar mellan män och kvinnor i Sverige.

Varken Hadil eller Wala kände till föreningslivet tidigare eller varit engagerad i något liknande. Däremot är de intresserade av att fortsätta i Lyssnare Utan Gränser på något sätt.

Vi avslutar med att fråga var och en av dem om vad aktiviteten har gett dem personligen.
”Jag har mått bra, efter att jag har fått prata”, säger Hadil
Wala lyfter också det viktiga med att fått prata svenska, men säger även att hon börjar mer förstå ”hur personer tänker i Sverige”.

Personligt
Hadil, är 32 år, gift och har 2 barn. Har sitt ursprung i Palestina men är uppvuxen i Dubai. Hadil önskar att få arbeta med marknadsföring och PR.

Wala är 26 år och är förlovad. Hon är Palestinasyrier. Wala vill arbeta med yngre barn, på t.ex. förskola eller dagis.