Nya och viktiga ord

Heba och RamaWinnet Malmö har under våren 2016 arrangerat en NAD-aktivitet: Kvinnogrupp – Samtal och information om kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige.
Vi har frågat två av deltagarna, Rama Orabe och Heba Bakr om vad de tyckte om aktiviteten.

De berättar att de under de 8 veckor aktiviteten har pågått bl.a. fått besök av Ester, som gav dem info om att starta eget för kvinnor; fått info om hälsa och sjukvård, mat och kost; lärt sig om Malmö by Bikes funktion.

Ny info om hälsa och sjukvård är också något de trycker på när de får frågan om vad som har varit mest givande med aktiviteten. Det har inneburit att de har lärt sig många nya och viktiga ord. Men att lära känna nya människor, upptäckt nya saker med Malmö och förändring av rutiner också är saker som har varit givande.

Rama säger att hon kände till föreningslivet sedan tidigare och har varit lite engagerad och vill gärna fortsätta i föreningen. För Heba däremot var kontakten med föreningslivet något nytt och på frågan om hon kan tänka säg att fortsätta i föreningen säger hon kanske. Om de fortsätter så handlar det om att de vill veta mer om rättigheter i samhället.

Personligt
Heba är 25 år gammal och är en palestinier som är född i Syrien. Har varit i Sverige i nästan ett år och studerar SFI. Arbetat som narkossköterska i 5 år. Har fått betyg men behöver legitimationen. Hennes familj består av mamma och pappa, samt 2 bröder.

Rama är 40 år och är en libanes som är född i Syrien. Har varit i Sverige i 1 år och studerar SFI på D-nivå. Har studerat ekonomi på universitetsnivå, men har även tagit kurser inom ämnet kosmetika. Hon har drivit en skönhetssalong i 7 år.