Ett bra test för oss

Mohammad MonezanDen 31-årige Advokaten Mohammad Monezan har under 8 veckor deltagit i NAD-aktiviteten Mänskliga Rättigheter på lätt svenska som arrangerat av Studieförbundet Sensus. Här är några reflektioner från honom kring aktiviteten.

”Jag har fått ny information och lärarna har hjälpt mig att prata korrekt.” blir svaret på frågan om vad som varit mest givande med aktiviteten. Nya människor har han också lärt känna och ”speciellt lärarna”, säger han med ett brett leende.

Vidare så säger Mohammad, på frågan om vilket sätt den här aktiviteten skiljer sig från övriga aktiviteter i etableringsplanen, att det är ”ett bra test för oss nyanlända”. Gruppen har varit liten vilket har gett en bättre kvalité i lärandet, enligt Mohammads sätt att se det.

Som advokat har Mohammad varit engagerad i ett advokatsamfund, men vetskapen om föreningslivet var något nytt för honom. Men eftersom han har mått bra av aktiviteten och att han känner en framtidstro i detta sammanhang så han vill gärna fortsätta i Sensus som antingen elev eller lärare.

Mohammad kom från Syrien under 2012 utan sin familj, som fortfarande är kvar i Syrien.