Föreningslunch

Föreningslunch

En föreningslunch är ett koncept där MISO bjuder in medlemsföreningar till ett möte på en vardag oftast under lunchtiden. Ibland är tiden på eftermiddagen och då kallar vi det för föreningseftermiddag.

Ämnet är aktuellt som kommer från omvärlden eller medlemsföreningarna. Den som tar initiativet står för lokalen och lätt lunchkostnad. Kommer initiativet från MISO så får deltagarna en lätt lunch till ett rimligt pris.

Föreningslunch är en kombination av mat och matnyttigt där föreningsledaren tar del av ett önskat aktuellt ämne och dessutom får träffa andra föreningsledare i Malmö.

Upplägget för föreningslunch
Inleder med en lätt lunch, som tar sin tid. Fortsätter med den aktuella föreläsningen, som tar sin tid och inspirerar förmodligen till viljan att veta mer. Därefter kommer tid för frågor och avslutning.

Detta koncept har framtagits tillsammans med Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.

Har du förslag på en föreningslunch, lägg ett mejl till vår föreningskonsulent linda.attin@miso.se

Tidigare föreningsluncher med olika programvärdar
Föreningslunch med temat Extratjänster
Föreningslunch med samtal kring handlingsplanen som är kopplad till Överenskommelsen
Föreningslunch tillsammans med Idea – Hur borde en styrelse tänka kring behovet av styrelseförsäkring och hantering av volontärer?
Föreningslunch tillsammans med New Wave Profile Broderiet – marknadsföring med profilproduker
Föreningslunch tillsammans med SpeedLedger – E-bokföring
Föreningslunch tillsammans med Visma Spcs AB som underlättar föreningars administrativa uppgifter.
Föreningseftermiddag tillsammans med Artexis som driver Malmömässan. Rundvisning med avslut i mässhallen och pågående mässa.
Föreningslunch InnoCarnival Skåne – projekt som ska bidra till en mer hållbar utveckling i Skåne genom att stärka ungas engagemang och innovationskraft – tillsammans med MIP, CPE (Centrum för Publikt Entreprenörskap) och Malmö stad.