Föreningslunch

Föreningslunch

En föreningslunch är ett koncept där MISO bjuder in medlemsföreningar till ett möte på en vardag oftast under lunchtiden. Ibland är tiden på eftermiddagen och då kallar vi det för föreningseftermiddag.

Ämnet är aktuellt som kommer från omvärlden eller medlemsföreningarna. Den som tar initiativet står för lokalen och lätt lunchkostnad. Kommer initiativet från MISO så får deltagarna en lätt lunch till ett rimligt pris.

Föreningslunch är en kombination av mat och matnyttigt där föreningsledaren tar del av ett önskat aktuellt ämne och dessutom får träffa andra föreningsledare i Malmö.

Upplägget för föreningslunch
Inleder med en lätt lunch, som tar sin tid. Fortsätter med den aktuella föreläsningen, som tar sin tid och inspirerar förmodligen till viljan att veta mer. Därefter kommer tid för frågor och avslutning.

Detta koncept har framtagits tillsammans med Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.

Har du förslag på en föreningslunch, lägg ett mejl till vår verksamhetschef katarina.olsson@miso.se