Om oss – Ny

MISO bildades 1974 och förkortningen står för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation. MISO har till uppgift att företräda idrottsföreningar i Malmö. MISO är ett kontaktorgan inför Malmö Kommun Fritidsnämnden och andra nämnder samt främjar samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och andra ideella organisationer i Malmö.

Exempel på de frågor MISO driver är anläggning, bidrag, integration, folkhälsa, arbetsmarknad och skolrelaterade frågor. Men många fler frågor ingår i våra uppgifter.

MISO stöder idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med samt Rent spel.

Utmärkelser
MISO delar ut de prestigefyllda prisen “Årets Pegasus”, Årets Idrottskvinna samt Lovande tjej.
Läs mer om våra Utmärkelser

Integritetspolicy
Såhär hanterar vi dina personuppgifter: MISOs integritetspolicy

Folder
MISO folder

Medlemskap
Medlemskap i MISO får idrottsförening som är verksam i Malmö. MISO har inget vinstsyfte, och är partipolitiskt och religiöst obunden. Alla som är intresserade av den organiserade idrotten är välkomna att kontakta oss.
Läs mer om att Bli medlem i MISO

Katalog över våra medlemsföreningar

Katalog – MISOs medlemsföreningar

MISO har gjort en katalog över medlemsföreningarna. Tanken är att den skall vara till hjälp för idrottsintresserade att på ett enkelt sätt se MISOs utbud av idrottsföreningar och komma i kontakt med dessa.

MISO är medlem i

Skånes Föreningar
Sveriges Föreningar
World Leisure Organization

MISO samarbetar med

Malmö Ideella
HISO – Handikappidrottens Samarbetsorganisation Malmö
Skånes Föreningar
Sveriges Föreningar
Skåneidrotten
Riksidrottsförbundet
Malmö stad
Region Skåne
Malmö universitet
Arbetsförmedlingen