Överenskommelsen – Malmöandan

Tillsammans vill MISO var med och skapa större hållbarhet i staden

 Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i denna samarbetsplan.

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade om samarbetsplanen den 13 juni 2018. I korthet innebär det att idéburen sektor nu får resurser att sätta igång arbetet med att förverkliga samarbetsplanen under 2018–2019. Arbetet är tänkt att i första perioden fortgå till 2022.

Läs mer på www.malmoandan.se

Nu finns grundläggande förutsättningar att utveckla samverkan tillsammans. Vi öppnar upp med hållbara ambitioner och nästa steg är de fem prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring.

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultur
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, Trygghet, Demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet

Nu påbörjar vi även rekrytering av en person till en samordnartjänst. Se bifogad annons.Annons_Samordnare

Föreningar och organisationer som vill engagera sig mer i Malmöandans prioriterade samhällsutmaningar kan göra det. Vi återkommer med mer information, i samband med att vi bjuder in till stormöte.

Save the Date tisdagen den 21 augusti kl 17.00-18.30.
Mer information kommer i början på augusti.

Har ni frågor och funderingar, så tag kontakt med Linda Attin linda.attin@miso.se

Idrottshälsningar
MISOs styrelse

Information och Nyheter från MISO

Höstens föreningsutbildningar
Planera in höstens kompetensutveckling redan nu! Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar hösten 2018 är klart. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. www.foreningspoolmalmo.se/utbildning

Inbjudan till konferens den 2 september
Fotboll mot rasism och grundskolefotboll mot rasism – för allas lika värde.
Kom och ta del av workshops och föreläsningar med fokus på barnkonventionens grundprinciper och mer specifikt barnkonventionens artikel 2: rätten att inte diskrimineras som barn. Se hela inbjudan här

Reservera dagen
Fritidsförvaltningen arrangerar höstens ordförandekonferens den 4 oktober

Open Your Eyes to Malmö 2018
Årets Open Your Eyes to Malmö äger rum under två dagar på Malmö universitet.
Den 19 september på Orkanen och den 20 september på Niagara. På Open Your Eyes kan ni marknadsföra er förening. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.
Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan, Malmö stad och Studentkåren Malmö.

För föreningar som vill vara med:
Praktisk information
Praktisk information OYE 2018
Anmälan
senast 5 september till: https://bit.ly/2ItluiS

Sommartider
Kansliet är obemannat 9 juli-31 juli. Resten av sommaren är kansliet bemannat till och från. Vill ni komma i kontakt, så maila till info@miso.se
Vi återkopplar så fort vi kan.

Nyhetsbrevet finner du här:miso_nyhetsbrev20180703

Glad sommar önskar vi på MISO!

Mötesplats SM-veckan

Skåneidrotten arrangerar Mötesplats SM-veckan med fantastiskt bra och intressanta föreläsningar och samtal med fokus på hur idrottsrörelsen kan utvecklas och stärkas.
Förbundskaptener, legendariska spelare, forskare och andra intressanta idrottspersonligheter kommer att föreläsa och samtala i Landskrona (3-4 juli) och i Helsingborg 5-7 juli).

Mer information finns här:
Mötesplats SM-veckan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infomöte med Maktsalongen

Är du en ung kvinna som är eller vill bli ledare i en ideell organisation eller rörelse inom idrotten?
Vill du lära dig mer om praktiskt systerskap, nätverka med andra unga kvinnor och få praktiska verktyg för hur du kan ta och behålla makt? Då är Maktmötet till för just dig!

Mera Om Maktmötet läs mer på http://maktsalongen.se/maktmotet/
Om du vill, kan du anmäl dig direkt på http://maktsalongen.se/anmalan-maktmotet/

Infomöte om Maktsalongen:
28 juni på Spångatan 11 A
Klockan 12:00
Anmäl dig till linda.attin@miso.se senast den 26 juni.

 

 

Föreningarnas Dag 2018

Föreningarnas dag den 12 augusti 2018 på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen

HISO, MIP och MISO har även i år fått i uppdrag av Fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för våra medlemsföreningar att synas mellan kl. 11:00 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg.

Läs mer här:
Inbjudan malmöfestivalen 2018

Inbjudan till remisskonferens – riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer

Kommunstyrelsen i Malmö har skickat förslag på reviderade riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer på bred remiss, bland annat till paraplyorganisationer för föreningar i Malmö. Med denna remisskonferens får ni som förening även möjlighet att muntligen framföra era åsikter om förslaget direkt till Malmö stad. Så, kom och tyck till!

Förlaget är ute på remiss fram till den 30/6. För er som inte kan medverka den 22:e så kan ni när som helst höra av er till Malmö stad med synpunkter, antingen skriftligt eller muntligt.

Remisskonferensen är ett samarrangemang mellan Malmö stad, MalmöIdrottens Samorganisation (MISO), Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) samt Handikappidrottens Samorganisation (HISO).

Kommunalrådet Frida Trollmyr (S), med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa kommer att vara på plats kl. 14 -16.

OBS: Utöver dessa riktlinjer har respektive bidragsgivande nämnd specifika regler som anpassats till det stöd som ges från nämnden. 

Plats: Meddelas via e-post efter anmälan

Tid och datum: 22 maj – välj mellan antingen kl. 14-16 eller kl. 17–19.

Vi bjuder på fika. Om ni har några allergier så var snälla att meddela oss (se kontaktinformation nedan).

Anmäl dig här för kl. 14 -16

Anmäl dig här för kl. 17 – 19

För frågor och information kontakta:

Tom Roodro, Malmö stad. 0729-694941 alt. tom.roodro@malmo.se

Linda Attin, MISO. 0707-493921 alt. linda.attin@miso.se

Remissunderlag:
Regler och riktlinjer – remissversion